Produkcja Mediów Cyfrowych

Produkcja filmów

  • Filmy reklamowe
  • Film opisujący produkt lub usługę wykorzystywany w POS, materiałach marketingowych i konferencyjnych oraz na stronach internetowych przedstawiających ofertę

 

Filmy firmowe 

  • Film opisujący firmę, będącym działaniem Public Relations do wykorzystania w materiałach marketingowych i konferencyjnych oraz w salonach recepcyjnych Firm

 

Filmy dydaktyczne

  • Film realizowany pod nadzorem dydaktycznym o tematyce przygotowanej przez specjalistę z danej dziedziny. Produkcja obejmuje wykonanie zdjęć wg zatwierdzonego scenopisu, postprodukcję wraz z udźwiękowieniem w odpowiedniej wersji (lub wersjach) językowej, koloryzację i rendering do właściwego formatu (w zależności od przeznaczenia).

Produkty edukacyjne

  • Produkty Mediów Cyfrowych wspierające edukacje. Zarówno filmy jak i aplikacje interaktywne.  Produkcja  wg zatwierdzonego scenariusza,  w odpowiedniej wersji (lub wersjach) językowej, w zależności od przeznaczenia. Produkty znajdują zastosowanie zarówno w wystawach multimedialnych o charakterze edukacyjnym jak i bezpośrednio w procesie dydaktycznym. 

Reportaże i notacje

  • Notacje -zapis obrazu i dźwięku dla potrzeb późniejszej edycji i postprodukcji

Spot reklamowy

  • Krótka, najczęściej 30-sekundowa, reklama telewizyjna.
  • KreacjaStoryboard – Rysunkowa wersja reklamy telewizyjnej  w postaci komiksu wraz z opisem sytuacji oraz tekstem reklamy

Produkcja i postprodukcja

  • Zdjęcia filmowe, montaż, wykonanie animacji i efektów specjalnych oraz położenie dźwięku, koloryzacja i przygotowanie w odpowiednim do przeznaczenia formacie.

Bilbord sponsorski TV

  • Spot telewizyjny sponsora programu lub audycji. (O długości 8 lub 6 s.)

Spoty wizerunkowe – Laurki

  • Spoty wizerunkowe / laurki– to filmy o firmie, jej działaniach, osiągnięciach, najnowszych produktach. Służą do promowania podczas obchodów urodzin, jubileuszów, wygranych konkursów, do prezentowania w korytarzach firm czy podczas targów. Można je również rozsyłać do klientów lub wykorzystać w trasach pokazowych. Film taki może trwać od 5 do 15 minut.

Filmy na strony internetowe

  • Filmy pokazujące usługi firmy, samą firmę czy ich osiągnięcia.
   Czas trwania takiego filmu od 2 do 5 minut.

Filmy do prezentacji merytorycznych

  • Filmy mają za zadanie zaprezentować usługę lub produkt. Mogą być zrobione w formie krótkich instrukcji obsługi,  zaprezentowaniu jak coś działa czy też jak daną rzecz zrobić. Do tej kategorii zaliczamy filmy techniczne, które mogą być
   zaawansowanymi filmami instruktażowymi.

Produkcja programów TV

  • Przedsięwzięcia TV – liveProdukcja telewizyjna na żywo stanowiące równocześnie wydarzenie (event) o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym czy innym
  • realizacja TV przekazu w czasie rzeczywistym
  • produkcja TV obejmująca całość działań producenckich od redakcji, scenariusza, zdjęć, post produkcję oraz uzyskanie czasu antenowego aż do przekazania do emisji.
  • produkcja spektakli telewizyjnych w tym spektakli teatralnych – operowych

Sesje Fotograficzne

Produkcje multimedialne – Digital Signage

  • Przygotowujemy i realizujemy zlecenia multimedialne w różnych technikach. W szczególności prezentacje konwertowane do różnych formatów dzięki czemu mogą być prezentowane na dostępnych urządzeniach do publicznego odtwarzania DS.

Produkcja transmedialna

  • Realizacja projektów transmedialnych. Współpraca na etapie przygotowania projektu i koordynacja kompleksowej realizacji. Samodzielna realizacja zleconych projektów transmedialnych.