Kontakt

Adres:

aplausmedia sp. z o.o.
ul. Bociana 22a 
31-231 Kraków

NIP: PL-677-21-42-571

Numery telefonu:    

    • (+ 48) 12 222 00 40 – ogólny
    • (+ 48) 12 307 306 4 – tylko dla Klientów

Adres mailowy:  

    • biuro (at) aplausmedia.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia 
XI Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000083959
Kapitał Zakładowy: 240 000 PLN

Prosimy o  kontakt z firmą  za pośrednictwem mediów elektronicznych.