Marketing

Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu i mediów

Udzielamy wsparcia dla firm w zakresie marketingu i mediów. W szczególności opracowujemy strategie marketingowe zarówno dla całych firm jaki poszczególnych produktów czy usług.

Działania w tym zakresie przeważnie prowadzone są wspólnie z pracownikami Klienta. Dla przygotowania strategi konieczna jest nie tylko diagnoza sytuacji biznesowej w firmie ale w szczególności takie przygotowanie strategii aby była przyjazna w realizacji dla pracowników.

Dodatkową korzyścią dla firmy są warsztaty przeprowadzane dla pracowników firmy w trakcie budowania strategii. Wykorzystując wieloletnie bogate doświadczenie w zakresie marketingu bierzemy udział z głosem doradczym w naradach roboczych, posiedzeniach zarządów czy też firmowych „brain storm”. Wartością którą oferujemy jest profesjonalny, niezależny głos z zewnątrz.Doradztwo w zakresie mediów może ograniczyć się do doboru mediów dla konkretnego projektu i ewentualnego opracowania mediaplanu. Może to być rodzaj warsztatu przygotowującego firmę na kontakt z mediami.

Public Relations

AplausMedia posiada w swoim gronie doświadczonych specjalistów w zakresie public relations jak i grono współpracowników którzy od lat budują swoja markę i wiedzę. Oferujemy firmom przygotowanie strategi PR oraz przeprowadzenie kampanii związanej z konkretnym projektem. W szczególności posiadamy duże doświadczenie w zakresie sub-dziedziny PR jaka jest interwencja kryzysowa. 
W ramach usług związanych z public relations oferujemy:

  • opracowanie strategi PR,
  • organizacje i przeprowadzenie szkoleń w zakresie PR  między innymi:
   • interwencja kryzysowa,
   • szkolenia rzeczników prasowych, członków zarządu odpowiedzialnych za kontakt a mediami.
  • interwencja kryzysowa.

W trakcie trwania sytuacji kryzysowej w Firmie prowadzimy działania wspierające kierownictwo firmy. Jest to niezwykle skuteczna metoda wychodzenia z sytuacji kryzysowej gdyż zewnętrzny specjalista interwencji kryzysowej poza wiedzą i doświadczeniem wnosi bezcenny spokój do działań firmy.

Interim managers 

Prowadzimy działania polegające na wsparciu firmy podczas nietypowych (poza operacyjnych) działań po przez zapewnienie menedżera tymczasowego do realizacji projektu. Ma to uzasadnienie kiedy firma chwilowo (kilka – kilkanaście miesięcy) potrzebuje specjalistę z konkretnej dziedziny dla zrealizowania projektu typu: stworzenie działu firmy, restrukturyzację, uruchomienie produkcji lub usługi.

PlayPause
Slider