Produkcja filmowa 

Nasze archiwum filmowe ma swoje początki jeszcze w ubiegłym wieku. Pierwsze produkcje to czasy VHS, a później standardu SD. Obecnie nasze produkcje są realizowane głównie w HD, a czasem jeszcze lepiej w czym pomocne są kamery mogące rejestrować obraz 4K. Wiele produkcji promocyjnej/marketingowej powstaje do wyłącznego wykorzystania przez Klienta. 
Specyfika AplausMedia polega na tym, że jesteśmy głównie firmą producencką co pozwala nam łatwo angażować praktycznie nieograniczone zasoby do realizacji zleconych produkcji.


All rights reserved ©