Doradztwo biznesowe

Nasza firma oferuje   doradztwo biznesowe gównie w zakresie marketingu, mediów i public relations (zakładka marketing). 
W przypadku realizacji dużych projektów biznesowych takich jak opracowanie strategi firmy lub produktu czy też działań interim manager angażujemy współpracujących z nami specjalistów z innych dziedzin jak np. inżynierii finansowej, IT czy prawników. 
Dzięki takiemu podejściu gwarantujemy kompleksową obsługę projektu biznesowego. 

Wykres Gantta Nasze projekty realizowane są w ściśle przestrzeganym terminarzu.