aplaus media sp. z o.o.
ul. Bociana 22a
31-231 Kraków

Numery telefonu:    
(+ 48 12) 222 00 40 - ogólny

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000083959
Kapitał Zakładowy: 240 000 PLN


napisz do nas: